Oferta

Laboratorium materiałów budowlanych jest akredytowanym przez PCA laboratorium badawczym i zajmuje się badaniami rur z tworzyw sztucznych oraz wykładzin renowacyjnych. Wykonuje też badania wytrzymałościowe i chemiczne betonów a także analizy, opinie oraz ekspertyzy techniczne.

Czym się zajmujemy

Badanie rur z tworzyw sztucznych oraz wykładzin renowacyjnych

Badanie wytrzymałościowe i chemiczne betonów oraz zapraw

Analizy, opinie oraz ekspertyzy techniczne

Laboratorium

Laboratorium materiałów budowlanych prowadzi badania wytrzymałościowe kompozytów polimerowych, w tym wykładzin CIPP (z j. ang. Cured-in-Place Pipe- rura utwardzana na miejscu) i laminatów GRP (z j. ang. Glass-Reinforced Plastic – tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym).

Zakres akredytacji

CERTYFIKAT PCA

Zakres działalności Laboratorium materiałów budowlanych obejmuje oznaczenie sztywności obwodowej oraz właściwości przy zginaniu zgodnie  z metodami podanymi w aktualnych normach polskich oraz normach międzynarodowych.

Badania akredytowane przez PCA

 • Oznaczenie sztywności obwodowej rur tworzywowych zgodnie z normą PN-EN ISO 9969:2016-02
 • Oznaczenie początkowej, właściwej sztywności obwodowej zgodnie z normą PN-EN 1228:1999
 • Oznaczenie właściwości przy trójpunktowym zginaniu zgodnie z normą PN-EN ISO 178:2011 oraz PN-EN ISO 178:2011/A1:2013-06
 • Oznaczenie właściwości przy trójpunktowym zginaniu zgodnie z normą PN-EN ISO 14125:2001
 • Badanie wytrzymałości na ściskanie próbek betonowych zgodnie z normą PN-EN 12390-3:2019-07

Badania laboratoryjne poza akredytacją

 • Oznaczanie początkowej sztywności obwodowej zgodnie z normą ISO 7685: 2019
 • Oznaczenie umownej doraźnej wytrzymałości obwodowej na rozciąganie zgodnie z normą PN-EN 1394:2002
 • Oznaczanie doraźnych właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu wzdłużnym zgodnie z normą PN-EN 1393:2002
 • Badania długoterminowe wykładzin CIPP – pełzanie
 • Oznaczenie gęstości zgodnie z normą PN-EN ISO 1183-1:2013-06
 • Badanie chłonności (nasiąkliwości) materiałów polimerowych zgodnie z normą PN-EN ISO 62:2008
 • Badanie szczelności na przesiąkanie wody wykładzin renowacyjnych CIPP
 • Badanie wytrzymałości na zginanie zapraw zgodnie z normą PN-EN 1015-11:2020-04
 • Badanie wytrzymałości na ściskanie zapraw zgodnie z normą PN-EN 1015-11:2020-04
 • Badanie wytrzymałości betonu w konstrukcjach – próbki rdzeniowe zgodnie z normą PN-EN 12504-1:2019
 • Badanie przyczepności metodą pull-off zgodnie z normą PN-EN 1542:2000

Badania laboratoryjne chemiczne poza akredytacją

 • Oznaczenie zawartości siarczanów zgodnie z normą PN-EN 196-2:2013-11
 • Oznaczenie zawartości chlorków z normą PN-EN 196-2:2013-11
 • Ocena głębokości karbonatyzacji betonu

Badania na obiektach

 • Badanie przyczepności metodą pull-off zgodnie z normą PN-EN 1542:2000
 • Wykonywanie badań betonu metodą nieniszczącą – młotek Schmidta zgodnie z normą PN–EN 12504-2:2021-12
 • Badanie głębokości rys w konstrukcjach betonoskopem
 • Badanie szczelności betonu metodą GWT
 • Pomiary wilgotności metodą CM
 • Badanie stopnia zagęszczenia gruntu ręczną sondą dynamiczną lekką

Opracowania techniczne

Analizy, opinie oraz ekspertyzy techniczne.