Centrum Badań i Certyfikacji

Laboratorium materiałów budowlanych jest akredytowanym przez PCA laboratorium badawczym i zajmuje się badaniami rur z tworzyw sztucznych oraz wykładzin renowacyjnych. Wykonuje też badania wytrzymałościowe i chemiczne betonów a także analizy, opinie oraz ekspertyzy techniczne.

Nasze Usługi

Badania rur podatnych oraz wykładzin renowacyjnych

Badania betonów i zapraw

Badania chemiczne

Opracowania ekspertyz i opinii technicznych

„Fundamenty wiedzy leżą w laboratorium, gdzie eksperyment staje się architekturą przyszłości.”

O nas

Zakres badań to przede wszystkim badania rur, wykładzin renowacyjnych oraz betonów i zapraw. Dodatkowo oferujemy wykonywanie analiz, ekspertyz i opinii technicznych w zakresie budownictwa oraz obiektów infrastruktury nadziemnej i podziemnej. Szczegółowy zakres wykonywanych badań wraz z odniesieniem do norm, w oparciu o które będą one wykonywane, jest wyszczególniony w ofercie.

Lat na rynku

Zakończonych projektów