lewa

tel.: +48 784 997 748

fax: +48 784 997 748

e-mail: biuro @ cbic.eu

gora

Oferta

Badanie rur sztywnych i podatnych oraz wykładzin renowacyjnych

1. Przygotowanie (wycięcie próbek) wykładziny renowacyjnej PN–EN ISO 9969
PN-EN ISO 178
2. Badanie sztywności obwodowej rur tworzywowych PN–EN ISO 9969
3. Oznaczenie właściwości przy zginaniu rur tworzywowych PN-EN ISO 178
4. Badanie szczelności wykładzin renowacyjnych
5. Badanie szczelności przewodów kanalizacyjnych PN-EN 1610
6. Badanie grubości wykładziny renowacyjnej
7.  Badanie wytrzymałości na ściskanie rur sztywnych (beton, kamionka)
zakres DN100-300
PN-EN 1916
PN–EN 295-3

Badanie betonów i zapraw oraz wyrobów betonowych

8. Pobranie próbek walcowych na budowie / obiekcie PN-EN 12504-1
9. Przygotowanie próbek (kostka 15 x 15 cm) PN-EN-12390-2
10.  Przygotowanie próbek (beleczki) PN–EN 1015-2
11. Badanie wytrzymałości na ściskanie betonu (próbki kostkowe 15x15cm) PN-EN 12390-3
12. Badanie wytrzymałości na ściskanie odwiertu rdzeniowego PN-EN 12504-1:2001
13. Badanie wytrzymałości na ściskanie kostki brukowej PN-EN 1338
14. Badanie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu kostki brukowej PN-EN 1338
15. Badanie wytrzymałości na ściskanie zapraw PN-EN 1015-11
16. Badanie wytrzymałości na zginanie  zapraw PN-EN 1015-11
17. Wykonywanie badań betonu metodą nieniszczącą – młotek Schmidta PN–EN 12504-2
18. Badanie przyczepności metodą pull-off  PN-EN 1542
19. Oznaczenie nasiąkliwości betonu PN-B-06250
20. Oznaczenie mrozoodporności PN-B-06250
21. Oznaczenie gęstości objętościowej zapraw i betonu PN-EN 1015-10
PN-EN 12390-7
22. Oznaczenie klasy cementu PN-EN 196-1
23. Badanie nasiąkliwości bloczków betonowych 24x38x12cm PN-EN 1338
24. Badanie nasiąkliwości kostki brukowej PN-EN 1338

Badania wyrobów ceramicznych i silikatowych

25. Badanie wytrzymałości na ściskanie cegły ceramicznej PN-B-12016
26. Badanie wytrzymałości na ściskanie wyrobów silikatowych PN-EN 722-2
PN-EN 722-18

Badanie chemiczne

27. Oznaczenie zawartości siarczanów
28. Oznaczenie zawartości chlorków
29. Ocena głębokości karbonatyzacji betonu

Opracowania i usługi dodatkowe

30. Analizy, opinie i ekspertyzy techniczne
31. Dojazd lub transport próbek do 500 kg
32. Przycinanie próbek betonowych
33. Wysłanie oryginału badań w formie oprawionego wydruku (3 egz.) pocztą kurierską
34. Wysłanie wyników badań pocztą elektroniczną w formie pliku pdf.

 

Infrastruktura podziemna
Badania rur sztywnych i podatnych
oraz wykładzin renowacyjnych

 

Budownictwo
Badanie betonów, zapraw, wyrobów
betonowych, ceramicznych i silikatowych

Badanie rur i wykładzin
renowacyjnych


Badanie betonów i zapraw


Badanie wyrobów betonowych

Badania wyrobów ceramicznych
i silikatowych


Badania chemiczne


Opracowania i usługi dodatkowe